مطالب توسط talia

خرید پیاز قرمز سورت شده صادراتی / پیاز بناب

پیاز قرمز سورت شده صادراتی را از کجا باید تهیه کرد؟ 🔰 به چه دلیل این پیاز را سورت می کنند؟ ⬅️ پیاز قرمز یکی از انواع پیاز مناسب برای صادرات است و تقاضا برای ان زیاد است و دلیل دیگر سورت کردن ان کشور های هدفی مانند روسیه و قطر هستند که محصول با […]