نوشته‌ها

خريد پياز سفيد بندر در کشور

خريد پياز سفيد بندر

خريد پياز سفيد بندر را می توانید در فصل زمستان در کشور انجام دهید. پیاز سفید بندر به دلیل نزدیک بودن به کشور های حاشیه خلیج فارس سفارش زیادی برای صادرات دارد. پیاز سفید بندر نسبت به مصرف های مختلف در سایز های مختلف و درجه بندی های مختلف قرار می گیرد. پیاز بندر به صورت مستقیم قابل ارائه است.

پیاز بندر

بندر یکی از مناطق مهم در تولید پیاز خارج از فصل در کشور است. برداشت پیاز در بندرعباس از اواخر بهمن ماه شروع می شود و تا اردیبهشت ماه ادامه دارد. پیاز بندر را می توانید در دو رنگ زیر خریداری کنید:

  1. پیاز زرد
  2. پیاز سفید

پیاز برداشت شده در این استان به ۱۵۰ هزار تن می رسد.

خريد پياز سفيد بندر

یکی از پیاز های کشت شده در بندرعباس پیاز سفید است. پیاز سفید بندر در فصل زمستان و بهار به بازار عرضه می شود. خريد پياز سفيد بندر را برای بازار های داخلی و صادراتی می توانید از مجموعه ما خریداری نمایید.

خریداران پیاز بندر

با توجه به اینکه بندر عباس از شهر های جنوبی کشور است پیاز ان به تعدادی از شهر های کشور ارسال می شود. از جمله شهر های خریدار پیاز بندر عبارتند از:

  • هرمزگان
  • فارس
  • اصفهان
  • تهران

این شهر ها به دلیل فاصله کمتر با بندر پیاز این شهر را خریداری می کنند.